Błogosławiony, komu odpuszczone są winy

Błogosławiony, komu odpuszczone są winy

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: Ps 32 (31)
Melodia: Józef Siwy

Refren: Błogosławiony, komu odpuszczone są winy * i komu darowano nieprawości.

1. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * a w duchu jego nie masz obłudy. Ref.

2. Dopókim nie uznał winy, * wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. Ref.

3. Gdyż ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą, * siła moja niszczała jak w letnie upały. Ref.

4. Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą, * i winy swojej dłużej nie kryłem. Ref.

5. Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu * i Tyś darował złość mojego grzechu. Ref.

6. Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny, * ilekroć mu grozi niedola. Ref.

7. A gdy uderzą fale utrapienia, * z pewnością jego nie dosięgną. Ref.

8. Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku, * i napełnisz mnie radością zbawienia. Ref.

9. „Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą, * podam ci rady, kierując na cię swe oczy. Ref.

10. Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny; * wędzidłem i uzdą w biegu kiełznać je trzeba, inaczej nie są ci powolne!” Ref.

11. Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika, * a ufających Panu osłania łaskawość. Ref.

12. Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi; * śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca. Ref.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *