Bóg nad swym ludem

Bóg nad swym ludem

Print Friendly, PDF & Email

tekst i melodia ks. Wiesław Kądziela

  1. Bóg nad swym ludem zmiłował się, * i Zbawiciela nam zesłał, * miłość nam daje, usuwa grzech, * prowadzi w bramy Królestwa. * Chryste, króluj! Chryste, zwyciężaj! * Swoją miłość odnów w nas!
  2. Miłość Chrystusa przemienia świat, * wyznacza szlaki wciąż nowe, * kruszy nienawiść, wprowadza ład, * jednoczy z ludźmi i z Bogiem. * Chryste, króluj!…
  3. W miłości swojej zachowaj nas * Chryste, Zwycięzco i Panie; * niech upragniony nadejdzie czas * odnowy i pojednania. * Chryste, króluj!…
  4. Na straży Bogu oddanych serc * Matka Kościoła trwa wiernie, * w Jej dłonie złóżmy nadzieje swe, * a Ona wspierać nas będzie. * Chryste, króluj!…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *