Bolejąca Matka stała

Bolejąca Matka stała

Print Friendly, PDF & Email

tekst: Stabat Mater
tłumaczenie: Leopold Staff
melodia: Feliks Rączkowski

MusicSheetViewerPlugin 4.1
 1. Bolejąca Matka stała * obok krzyża we łzach cała, * kiedy na nim zawisł Syn.
 2. A w Jej pełnej jęku duszy * od męczarni i katuszy,* tkwił miecz ostry naszych win.
 3. Jakże smutna i strapiona * była ta błogosławiona,* z której się narodził Bóg.
 4. Jak cierpiała i bolała,* jakże drżała gdy widziała * dziecię swe wśród śmierci trwóg.
 5. Któryż człowiek nie zapłacze,* widząc męki i rozpacze * Matki Bożej w żalu tym?
 6. Któż od smutku się powstrzyma,* mając matkę przed oczyma,* Która cierpi z Synem swym?
 7. Widzi, jak za ludzkie winy * znosi męki Syn jedyny,* Jezus- jak Go smaga bat.
 8. Widzi jak samotnie kona * Owoc Jej czystego łona,* dając życie za ten świat.
 9. Matko, coś miłości zdrojem,* przejmij mnie cierpieniem swoim,* abym boleć z Tobą mógł.
 10. Niechaj serce moje pała,* by radością mą się stała * miłość, którą – Chrystus Bóg.
 11. Matko święta, srogie rany,* które zniósł Ukrzyżowany,* wyryj mocno w duszy mej.
 12. Męką, Syna rodzonego,* co dla dobra cierpiał mego,* ze mną się podzielić chciej.
 13. Pragnę płakać w Twym pobliżu,* cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu * po mojego życia kres.
 14. Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,* z Tobą łączyć się w żałobie * i wylewać zdroje łez.
 15. Panno czysta nad pannami,* niechaj dobroć Twoja da mi * płakać z żalu z Tobą współ.
 16. Bym z Chrystusem konał razem,* męki Jego był obrazem,* rany Jego w sobie czuł.
 17. Niech mnie do krwi rani zgraja,* niech mnie męki krzyż upaja * i Twojego Syna krew.
 18. W ogniu Panno, niech nie płonę,* więc mnie w swoją weź obronę,* gdy nadejdzie sądu gniew.
 19. Gdy kres dni przede mną stanie,* przez Twą Matkę dojść mi Panie * do zwycięstwa palmy daj.
 20. Kiedy umrze moje ciało,* niechaj duszę ma z swą chwałą * czeka Twój wieczysty raj. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *