Chrystus Pan w niebo wstępuje

Chrystus Pan w niebo wstępuje

Print Friendly, PDF & Email

tekst: XVI wiek
melodia według śpiewnika Klonowskiego

 1. Chrystus Pan w niebo wstępuje, * niech się wierny lud raduje! * Na cześć Jego zawołajmy, * chwałę Panu zaśpiewajmy: * Alleluja, alleluja.
 2. Chóry niebian Go witają, * cześć i chwałę Mu oddają. * Wielce cieszą się Anieli, * kiedy Chrystusa ujrzeli: * Alleluja, alleluja.
 3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego * do Królestwa niebieskiego, * równy w Bóstwie Ojcu swemu * usiadł po prawicy Jemu. * Alleluja, alleluja.
 4. Miejsce nam gotuje w niebie, * chcąc nas wszystkich mieć u siebie. * Niebaśmy już dziedzicami, * porównani z Aniołami. * Alleluja, alleluja.
 5. Niechaj ustępuje trwoga, * mamy Zbawiciela Boga! * Szatan, grzech i śmierć zwalczona, * przez Chrystusa zwyciężona. * Alleluja, alleluja.
 6. Obiecał Ducha Świętego, * aby strzegł serca naszego, * aby cieszył nas i bronił * i od czarta nas zasłonił. * Alleluja, alleluja.
 7. Apostołowie, patrzajcie, * za Nim w niebo spoglądajcie. * Jezus, ten co od was idzie, * by świat sądzić znowu przyjdzie. * Alleluja, alleluja.
 8. Czemu patrząc tu stoicie? * Czy słów Mistrza nie pomnicie? *„Idąc w cały świat pogański, * głoście Mu testament Pański”, * Alleluja, alleluja.
  9.„Gdy me słowa wykonacie, * życie swoje za Mnie dacie, * wtedy przyjmę, was do siebie * i uwieńczę chwałą w niebie.” * Alleluja, alleluja.
 9. Tego czasu wesołego * chwalmy z serca Pana swego. * Chwała bądź Bogu naszemu * w Trójcy świętej jedynemu. * Alleluja, alleluja.
 10. Chwała Ojcu Przedwiecznemu, * co dał byt stworzeniu wszemu. * Bądź Mu sława, dziękczynienie, * wieczna cześć i uwielbienie. * Alleluja, alleluja.
 11. Jezu Chryste, Zbawicielu, * wszystkich dusz Odkupicielu, * Twe nad światem królowanie * niechaj nigdy nie ustanie. * Alleluja, alleluja.
 12. Duchu Święty, Tobie pienia, * coś jest sprawcą uświęcenia. * Niech za dary z Twojej ręki * co dzień niesiem Ci podzięki. * Alleluja, alleluja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *