Cześć Maryi

Cześć Maryi

Print Friendly, PDF & Email

według śpiewnika Siedleckiego

wariant melodii

wariant melodii w metrum parzystym

 1. Cześć Maryi, cześć i chwała, * Pannie świętej cześć! * Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, * hołd Jej śpiesz się nieść!
 2. Ten, co stworzył świat wspaniały, * w Niej Swą Matkę czcił. * Jej go ręce piastowały, * gdy dziecięciem był.
 3. On jak Matkę Ją miłował, * w posłuszeństwie żył. * Każde słowo Jej szanował, * chociaż Bogiem był.
 4. Ten Maryi, dziatwo droga, * obraz w sercu noś. * O opiekę Matki Boga * zawsze kornie proś.

wariant tekstu (dawny)

 1. Cześć Maryi, cześć i chwała, * Pannie świętej cześć! * Śpiewaj śpiewaj dziatwo mała, * hołd jej śpiesz się nieść.
 2. Jej to ręce piastowały, * Tego, co ten świat * stworzył wielki i wspaniały: * Syn Jej, a nasz brat.
 3. On jak Matkę Ją miłował, * Jej posłusznym był. * Każde słowo Jej szanował, * chociaż Bogiem był.
 4. Dziatki lube, jeśli chcecie * błogi żywot mieć, * Jako święte Jezus Dziecię * Marię chciejcie czcić.
 5. Niewinność, cichość, pokora, * to Maryi strój. * Przez nie, miła niebios Córa * łask zyskała zdrój.
 6. Przez nie w gwiaździstej koronie * Ją osadził Bóg * na wysokim niebios tronie. * Ma w Aniołach sług.
 7. Obraz Maryi, dziatwo droga, * w sercu zawsze noś. * O opiekę Matki Boga, * zawsze kornie proś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *