Głoś Imię Pana

Głoś Imię Pana

Print Friendly, PDF & Email

tekst: Joachim Neander (1650-1680)
tłumaczenie: ks. W. Danielski (Exsultate Deo)
melodia: Stralsund Gesangbuch (1665)

  1. Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały, * złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych. * Harfa i róg niech zagra: „Któż jest jak Bóg!” * by krańce ziemi słyszały.
  2. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje, * na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. * Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń, * On cię od zła zachowuje.
  3. Głoś Imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje, * On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije. * On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn * teraz i na wieki. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *