Głos wdzięczny z nieba wychodzi

Głos wdzięczny z nieba wychodzi

Print Friendly, PDF & Email

ze śpiewnika Mioduszewskiego

  1. Głos wdzięczny z Nieba wychodzi, * Gwiazdę k’nam nową wywodzi, * która rozświeca ciemności * i odkrywa nasze złości.
  2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita, * który zbawieniem świat wita. * Pan Bóg zesłał Syna swego, * przed wieki narodzonego.
  3. Ojcowie tego czekali, * tego Prorocy żądali, * tego Bóg światu miał zjawić, * od śmierci człeka wybawić.
  4. Którego, aby wąż zdradził, * z rajskich rozkoszy wysadził, * skusił by z drzewa rajskiego * skosztował zakazanego.
  5. Przez co był z raju wygnany * i na wieczną śmierć skazany. * Lecz Pan użalił się tego, * myślał o zbawieniu jego.
  6. Wnet Anioł Pannie zwiastował, * o czym Prorok prorokował: * iż miał powstać Syn z zacnego * Plemienia Dawidowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *