Jeśli ziarno nie obumrze

Jeśli ziarno nie obumrze

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: ks. Stanisław Ziemiański

Melodia: ks. Stanisław Ziemiański

  1. Jeśli ziarno nie obumrze, samo zostaje, * wsiane w ziemię plon stokrotny, * z siebie wydaje. * Taką to zachętę * w Ewangelii świętej * Jezus nam daje.
  2. Bojowaniem jest na ziemi życie człowieka. * Bierz więc krzyż swój na ramiona i nie uciekaj. * Idź Chrystusa śladem, * za Jego przykładem * zwycięstwo czeka.
  3. Grzech jest dla nas tu na ziemi największym wrogiem. * On w nas niszczy życie Boże i przyjaźń z Bogiem. * Trzeba się nawrócić, * to co złe – ukrócić, * zerwać z nałogiem.
  4. My jak owce zabłąkane pośród bezdroży. * Kto nam drogę do owczarni znowu otworzy? * Twoja, Panie, ręka * i niewinna męka * zbawia lud Boży.
  5. Chociaż grzeszni, lecz skruszeni, Ojcze na niebie, * przyjmij dzieci marnotrawne, prosimy Ciebie. * Tyś Bóg miłosierny * w obietnicach wierny, ratuj w potrzebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *