Kłaniam się Tobie

Kłaniam się Tobie

Print Friendly, PDF & Email

Autor tekstu nieznany
Melodia Śpiewnik Mioduszewskiego

  1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * którego niebo objąć nie może. * Ja, proch mizerny, przed Twą możnością * z wojskiem aniołów klękam z radością.
  2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, * kocham serdecznie, pokłon oddaję. * Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, * niech Ci się kłania z niebem świat cały.
  3. Dziękuję za to, żeś się zostawił * w tym Sakramencie, abyś nas zbawił. * Za swoje łaski tu wyświadczone, * odbieraj od nas serca skruszone.
  4. Przed tronem Twoim serca składamy, * oto pokornie wszyscy wołamy: * „Błogosław, Panie, swemu stworzeniu, * broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
  5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy, * ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy. * Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną, * bądź i obroną zawsze skuteczną.
  6. Zostawaj z nami, póki żyjemy, * w tym Sakramencie niech Cię wielbimy. * A gdy się zbliży z ciałem rozstanie, * Twym świętym Ciałem zasil nas Panie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *