Krzyżu Chrystusa, w Tobie nasza siła

Krzyżu Chrystusa, w Tobie nasza siła

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: ks. Stanisław Ziemiański

Melodia: ks. Stanisław Ziemiański

  1. Krzyżu Chrystusa, w tobie nasza siła. * Tyś jest narzędziem z Bogiem pojednania. * Tyś jest ołtarzem, który Krew obmyła, * Chrystusa Pana.
  2. Bądź pozdrowione, wiary naszej godło, * Standarze Króla, co miłością rządzi. * O, drzewo, któreś w raj nas znów przywiodło, * gdy człowiek zbłądził.
  3. Krzyżu Chrystusa, tyś miłości znakiem, * nad którą większej nikt już mieć nie może. * Przed nienawiści obroń nas atakiem, * prosim w pokorze.
  4. Jezu, coś za nas umarł na Golgocie, * niech do miłości krzyż Twój nas nakłoni. * Niech nam w cierpieniu będzie źródłem pociech, * od zła obroni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *