Mądrości która

Mądrości która

Print Friendly, PDF & Email

tekst: tłumaczenie Siedmiu Antyfon Adwentowych Antiphonae Maiores
melodia według śpiewnika Mioduszewskiego

  1. Mądrości, która z Bożych ust wypływasz, * wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz: * przybądź i naucz nas dróg roztropności * wieczna Mądrości.
  2. O Adonai! Wodzu Izraela, * coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela: * przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, * z silnym ramieniem!
  3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów, * zamilkną króle na widok Twych cudów. * Przybądź i pośpiesz, użal się złej doli, * wybaw z niewoli!
  4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże, * co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może. * Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy * więźniów z ciemnicy!
  5. O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste, Sprawiedliwości słońce promieniste. * Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące * nędznych tysiące!
  6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem, * Tyś jest węgielnym jedności kamieniem: * przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony, * będzie zbawiony!
  7. Emmanuelu! Królu! Prawodawco! * Oczekiwanie narodów i Zbawco: * przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, * Boże nasz Panie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *