Mizerna cicha

Mizerna cicha

Print Friendly, PDF & Email

tekst Teofil Lenartowicz
melodia Jan Karol Gall

  1. Mizerna cicha, stajenka licha, * pełna niebieskiej chwały. * Oto leżący, przed nami śpiący * w promieniach Jezus mały.
  2. Nad Nim anieli w locie stanęli * i pochyleni klęczą, * z włosy złotymi, skrzydły białymi, * pod malowaną tęczą.
  3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, * cały świat orzeźwiony. * Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, * Bóg-Człowiek tu wcielony!
  4. I oto, mnodzy ludzie ubodzy * radzi oglądać Pana. * Pełni natchnienia, pewni zbawienia, * upadli na kolana.
  5. Długo czekali, długo wzdychali, * aż niebo rozgorzało. * Piekło zawarte, niebo otwarte, * Słowo się Ciałem stało.
  6. Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości, * skończony czas niedoli! * On daje siebie, chwała na niebie, * mir ludziom dobrej woli.

Melodia 2

melodia Jakub Wrzeciono

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *