Na świętej uczcie Baranka

Na świętej uczcie Baranka

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: Liturgia Godzin

Melodia: ks. Zbigniew Bernat

  1. Na świętej uczcie Baranka, * odziani w szaty zbawienia, * przebywszy Morze Czerwone, * ku czci Chrystusa śpiewajmy. 
  2. Bo Jego Ciało nas karmi, * na krzyżu za nas wydane, * a Jego Krwią napojeni, * żyjemy odtąd dla Boga. 
  3. Gdy Noc paschalna nadeszła, * mściciela miecz nas ominął, * i wtedy Pan nas wyzwolił * spod władzy księcia ciemności. 
  4. Już Chrystus Paschą jest naszą * i szczerej prawdy zaczynem, * niewinnym Bożym Barankiem, * co siebie złożył w ofierze. 
  5. O jakże cenna ofiara, * przez którą piekło jest starte, * a lud wychodzi z niewoli, * by pełnię życia odzyskać. 
  6. Już Chrystus grób swój porzucił, * zwycięski wraca z Otchłani, * a gdy uwięził szatana, * otworzył niebo dla wszystkich. 
  7. O stań się, Jezu, dla duszy * radością Paschy wieczystej * i nas, wskrzeszonych Twą mocą, * do swego przyłącz orszaku. 
  8. Niech Ciebie, Panie promienny, * powstały z martwych po męce, * i Twego Ojca i Ducha * wysławia rzesza zbawionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *