O jak są wielkie

O jak są wielkie

Print Friendly, PDF & Email

Pieśń do błogosławionej Bronisławy

tekst według Śpiewnika Mioduszewskiego
melodia: Feliks Rączkowski

  1. O, jak są wielkie dary Twoje Boże! * Któż za nie godnie podziękować może, * które wylewasz ze skarbu Twojego, * nieprzebranego.
  2. O, jakaż radość serca nam napawa, * gdy twoje dary, z których wielka sława * dla Bronisławy, dziś szczególniej czcimy * i w niej wielbimy.
  3. Ciesz się Krakowie! Bóg nad tobą czuwa, * coraz ci nowych patronów nadsuwa. * Szanuj ich cnotę i słuchaj ich rady, * wstępuj w ich ślady.
  4. Patronko święta miasta i narodu, * zepsucie, grzechy oddal z tego grodu. * Twą wielowładną przed Bogiem przyczyną * niech cnoty słyną.
  5. O Bronisławo! niech twe imię święte * zniszczy niesławę, nienawiści wszczęte, * niech się nawzajem jak bracia kochamy * i pokój mamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *