Oto jest dzień

Oto jest dzień

Print Friendly, PDF & Email

tekst: hymn brewiarzowy
melodia: André Gouzes OP
opracowanie: Jacek Gałuszka

Refren: Oto jest dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!

  1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,– Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,– istot tajemnych otoczony chórem,– Boże chwały wielkiej.
  2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,– czynisz z obłoków posłuszne rydwany,– jako swych posłów Ty kierujesz wichry,– Boże Stworzycielu.
  3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,– Ojcze narodu dawnego Przymierza,– lud prowadziłeś przez czerwone wody,– Boże Ocalenia.
  4. Panie kapłanów, królów i proroków,– złota świątynia przybytkiem Twym była,– Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,– Boże Miłosierdzia.
  5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,– dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,– w Nim okazałeś głębię swej miłości,– Boże Odkupienia.
  6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,– Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,– dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,– Boże Zmartwychwstania.
  7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,– razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,– sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,– Boże zawsze wierny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *