Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Print Friendly, PDF & Email

tekst według Śpiewnika Mioduszewskiego
melodia według Śpiewnika Siedleckiego

  1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, * do Jezusa i Panienki. * Powitajmy Maleńkiego * i Maryję Matkę Jego.
  2. Witaj, Jezu ukochany, * od patriarchów czekany, * od proroków ogłoszony, * od narodów upragniony.
  3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, * wyznajemy Boga w Tobie. * Coś się narodził tej nocy, * byś nas wyrwał z czarta mocy.
  4. Witaj, Jezu nam zjawiony. * Witaj, dwakroć narodzony, * raz z Ojca przed wieków wiekiem, * a teraz z Matki człowiekiem.
  5. Któż to słyszał takie dziwy? * Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, * Ty łączysz w Boskiej Osobie * dwie natury różne sobie.
  6. O szczęśliwi pastuszkowie, * któż radość waszą wypowie! * Czego ojcowie żądali, * wyście pierwsi oglądali.
  7. O Jezu, nasze kochanie, * czemu nad niebios mieszkanie * przekładasz nędzę, ubóstwo * i wyniszczasz swoje Bóstwo?
  8. Miłości to Twojej dzieło * z miłości początek wzięło. * Byś nas zrównał z aniołami, * poniżasz się między nami.
  9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, * niech Cię kochamy nad życie. * Niech miłością odwdzięczamy * Miłość, której doznawamy.
  10. Święta Panno, Twa przyczyna * niech nam wyjedna u Syna, * by to Jego narodzenie * zapewniło nam zbawienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *