Pokładam w Panu ufność mą

Pokładam w Panu ufność mą

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: Psalm 130 (129)

Tłumaczenie: ks. Stanisław Ziemiański

Melodia: ks. Joseph Gelineau

Refren: Pokładam w Panu ufność mą, * zawsze ufam Jego słowu.

  1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, * racz wysłuchać, Panie, prośby mej! * Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, * usłysz modły i błagania!
  2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, * któż przed gniewem Twym ostoi się? * Lecz ufamy, że przebaczysz winy, * byśmy kornie Ci służyli.
  3. Całą ufność mą pokładam w Panu, * dusza moja ufa Jego słowu, * tęskniej czeka dusza moja Pana, * niż jutrzenki nocne straże.
  4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże, * niechaj Pana czeka Boży lud, * bo u Pana znajdzie zmiłowanie * i obfite odkupienie. Ref.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *