Przybądź Duchu Stworzycielu

Przybądź Duchu Stworzycielu

Print Friendly, PDF & Email

tekst: Veni Creator Spiritus
tłumaczenie: według śpiewnika Siedleckiego
melodia: według śpiewnika T. Klonowskiego

  1. Przybądź, Duchu Stworzycielu, – Dusz ludzkich nauczycielu, – Racz łaską swoją obdarzyć – Serca, któreś raczył stworzyć.
  2. Tyś Pocieszycielem zwany, – Darem Bożym mianowany, – Żywem źródłem i miłością, – Ogniem i duszy światłością.
  3. Darów Twych siedem liczymy, – Palcem Bożym być Cię wiemy, – Obietnicąś jest Ojcowską, – Zdobiąc w nas miłość synowską.
  4. Racz dać zmysłom dar światłości, – Wlej w serca ogień miłości, – A krewkość serca naszego, – Utwierdź mocą Bóstwa Twego.
  5. Odpędź od nas czarta złego, – Użycz pokoju Twojego, – Aby za Twoją obroną, – Złe odeszło inną stroną.
  6. Racz nam Ojca niebieskiego, – Dać poznać i Syna Jego, – I Ciebie, Ducha Świętego, – Od Obu pochodzącego.
  7. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, – Synowi Zmartwychwstałemu: – Wraz z Duchem świętym społecznie, – Niech brzmi chwała na wiek wiecznie. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *