Przybądź Stwórco, Duchu Boży

Przybądź Stwórco, Duchu Boży

Print Friendly, PDF & Email

tekst: Veni Creator Spiritus
tłumaczenie: według śpiewnika Siedleckiego
melodia: według śpiewnika T. Klonowskiego

  1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży, – nawiedź wiernych Twych umysły. – Niech Twa hojność łask przymnoży – sercom, które z rąk Twych wyszły.
  2. Tyś jest Pocieszyciel boski, – dar niebieski, pokrzepienie, – źródło życia, żar miłości – i duchowne namaszczenie.
  3. Tyś jest w darach siedmioraki, – palcem ojcowskiej prawicy. – Uczysz mowy wielorakiej – wedle Ojca obietnicy.
  4. Nieć w umysłach światło Twoje, – w sercach rozlej miłość czystą. – słabe naszych ciał ostoje – pokrzep mocą wiekuistą.
  5. Wroga od nas pędź daleko, – przyśpiesz dar pokoju Twego. – Pod Twą wodzą i opieką, – niech unikniem wszego złego.
  6. Niech przez Ciebie Ojca znamy, – poznajemy Syna Jego, – niech też zawsze wyznawamy – Ciebie, Ducha Im wspólnego.
  7. Chwała Ojcu i Synowi, – który z martwych żywy wstaje, – i Świętemu też Duchowi – niech na wieki nie ustaje. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *