Rozmyślajmy dziś

Rozmyślajmy dziś

Print Friendly, PDF & Email

teskt ks. Jakub Wujek, XVI wiek
melodia według Śpiewnika Mioduszewskiego

 1. Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, * jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany. * Od pojmania nie miał odpocznienia, * aż do skonania.
 2. Naprzód w Ogrojcu wziął pocałowanie, * tam Judasz zdrajca dał był katom znamię: * oto patrzajcie, mego Mistrza macie, * Tego imajcie.
 3. Wnet się rzucili jako lwy zaciekli, * apostołowie od Niego uciekli. * On zaś był śpiesznie wiedzion do Annasza, * pociecha nasza.
 4. Przed sąd Piłata gdy był postawiony, * niesprawiedliwie został oskarżony. * Rozkazał Piłat, by był biczowany * ten Pan nad pany.
 5. Koronę z ciernia żołnierze uwili, * naszemu Panu na głowę wtłoczyli. * Naśmiewając się przed Nim przyklękali, * królem Go zwali.
 6. Krzyknęła potem tłuszcza zbuntowana: * „Nie chcemy Tego za swego mieć pana. * Niechaj na krzyżu swój żywot położy * ten to Syn Boży!”.
 7. Krzyż niosąc, na śmierć szedł nieustraszenie, * oprawcy niecni zwlekli zeń odzienie. * Do krzyża Zbawcę okrutnie przybili, * octem poili.
 8. Z wołaniem głośnym po tak srogiej męce * skonał, oddając ducha w Ojca ręce. * Zagasło słońce, strach ludzi oniemia, * trzęsła się ziemia.
 9. Zstąpił do piekieł Król wieczystej mocy, * z niewoli lud swój wybawił sierocy. * Umarłych ciała z grobów powstawały, * widzieć się dały.
 10. Zacny Nikodem wraz z Józefem śmiało * zanieśli prośbę o Jezusa ciało. * Dozwala Piłat, pełnią się bez zwłoki * Boże wyroki.
 11. W wieczornej porze, nie tracąc ni chwili, * ostrożnie z krzyża Jezusa złożyli. * Matuchna Jego ciało piastowała, * rzewnie płakała.
 12. Wnet prześcieradło usławszy na ziemi, * uczcili ciało balsamy drogimi. * W świeżo kowanym grobie położyli, * płacz uczynili.
 13. Płaczmy i my też, wierni, chrześcijanie, * dziękując Panu za najdroższe rany. * Iż, by nas zbawić, lejąc krew obficie, * dał za nas życie!

Wariant melodii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *