Twoja cześć, chwała

Twoja cześć, chwała

Print Friendly, PDF & Email

Melodia ogólnopolska

według śpiewnika Mioduszewskiego

Melodia z północy Polski

 1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, – na wieczne czasy niech nie ustanie.
 2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi, – pokłon i pienie, my Twoi słudzy.
 3. Dziękując wielce Twej Wielmożności – za ten dar zacny Twej Wszechmocności.
 4. Żeś się darował nam nic niegodnym – w tym Sakramencie nam tu przytomnym.
 5. Raczyłeś zostać w takiej postaci, – nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.
 6. Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały, – zaznałeś wiele nędzy niemałej.
 7. Dałeś się potem z wielkiej miłości – na męki srogie bez wszej litości.
 8. Dałeś swe Ciało, by krzyżowano, – i Krew Najświętszą, by ją przelano.
 9. Wstępując zasię do chwały wiecznej, – zostawiłeś nam ten to dar zacny.
 10. Na co my patrząc w tym Sakramencie, – Słowu Twojemu wierzymy święcie.
 11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy, – przed Twą światłością kornie padamy.
 12. Użycz nam łaski, Wszechmocny Boże. – Bez Twej pomocy człek nic nie może.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *