W dzień Bożego Narodzenia

W dzień Bożego Narodzenia

Print Friendly, PDF & Email

Melodia: F. Szumlański

  1. W dzień Bożego Narodzenia, * radość wszelkiego stworzenia. * Aniołowie się radują, * Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.
  2. Niesłychana to nowina, * Panna porodziła Syna, * Syna Jednorodzonego, * Boga Ojca niebieskiego, niebieskiego.
  3. To Anieli oznajmują, * do Betlejem pokazują, * gdzie narodził się Zbawiciel, * wszego świata Odkupiciel, Odkupiciel.
  4. Gdy pasterze usłyszeli, * do stajenki pobieżeli, * Dzieciąteczku się kłaniają, * podarunki oddawają, oddawają.
  5. Chwała Bogu niechaj będzie * w niebie i na ziemi, wszędzie. * Z aniołami się radujmy, * Jezusowi wyśpiewujmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *