Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek

Print Friendly, PDF & Email

Pieśń na wprowadzenie do kościoła w czasie pogrzebu. Śpiewana na wejście w czasie mszy świętej pogrzebowej.

Tekst: Psalm 51 (50)

Refren Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

 1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
 2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego.
 3. Uznaję bowiem nieprawość swoją, * a grzech mój jest zawsze przede mną.
 4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
 5. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku * i prawy w swoim sądzie.
 6. Oto urodziłem się obciążony winą * i jako grzesznika poczęła mnie matka.
 7. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, * naucz mnie tajemnic mądrości.
 8. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, * obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
 9. Spraw, abym usłyszał radość i wesele, * niech się radują kości, które skruszyłeś.
 10. Odwróć swe oblicze od moich grzechów * i zmaż wszystkie moje przewinienia.
 11. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha.
 12. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
 13. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia * i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
 14. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich * i wrócą do Ciebie grzesznicy.
 15. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco, * niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.
 16. Panie otwórz wargi moje, * a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
 17. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, * a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
 18. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, * pokornym i skruszonym sercem Ty Boże, nie gardzisz.
 19. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
 20. Jak była na początku teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *