Wierzę w Ciebie, Panie

Wierzę w Ciebie, Panie

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: ks. Bronisław Kant

  1. Wierzę w Ciebie, Panie * coś mnie obmył z win. * Wierzę, że człowiekiem * stał się Boży Syn. * Miłość Ci kazała * krzyż na plecy brać, * w Tabernakulum zostałeś * aby z nami trwać. * Jesteś przewodnikiem nam * do wieczności bram. * Tam przygarniasz nas do siebie.
  2. Tyś jest moim życiem * boś Ty żywy Bóg. * Tyś jest moją drogą, * najpiękniejszą z dróg. * Tyś jest moją prawdą * co oświeca mnie, * boś odwiecznym Synem Ojca, * który wszystko wie. * Nic mnie nie zatrwoży już * wśród najcięższych burz, * bo Ty, Panie, jesteś ze mną.
  3. Tyś jest moją siłą, * w Tobie moja moc. * Tyś jest mym ratunkiem * w najburzliwszą noc. * Tyś jest mym ratunkiem, * gdy zagraża toń. * Moją słabą ludzką rękę * ujmij w Swoją dłoń. * Z Tobą przejdę poprzez świat * w ciągu życia lat * i nic złego mnie nie spotka.
  4. Tobie, Boże Ojcze * wiarę swoją dam. * W Tobie, Synu Boży, * ufność swoja mam. * Duchu Święty, Boże, * w serce moje zstąp * i miłości Bożej ziarno * rzuć w me serce, w głąb. * Duszy mojej rozpal żar * siedmioraki dar, * daj mi stać się Bożą rolą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *