Wierzymy w Ciebie, Chryste

Wierzymy w Ciebie, Chryste

Print Friendly, PDF & Email

Melodia: Gizela Skop

Antyfona: Wierzymy w Ciebie, Chryste. Napełnij serca Twoim światłem, byśmy się stali dziećmi światłości.

  1. Któż jest wśród bogów równy Tobie, Panie, * w blasku świętości któż Ci jest podobny? (Wj 15, 11)
  2. W Tobie jest źródło życia * i w Twej światłości oglądamy światłość. (Ps 36(35), 10)
  3. Bóg jest światłością * i nie ma w Nim żadnej ciemności. (1 J 1, 9)
  4. Przystąpmy do Niego, * a będziemy wieceni. (Ps 34(33), 6)
  5. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, * a rzucił światło na życie prez Ewangelię. (2 Tm 1, 10b)
  6. Pan mówi: Ja jestem światłością świata, * kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. (J 8, 12)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *