Wstanę i pójdę

Wstanę i pójdę

Print Friendly, PDF & Email

Tekst: ks. Lucien Deiss
Adaptacja polska: ks. Stanisław Ziemiański
Melodia: ks. Lucien Deiss

Refren: Wstanę i pójdę do mojego Ojca.

  1.  Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją, * Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu.
  2. Na nędzę moją i na trud mój popatrz * i racz odpuścić wszystkie grzechy moje.
  3. Nie wstrzymuj Twoich względem mnie zmiłowań, * Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą.
  4. Zmiłuj się, Boże, w miłosierdziu swoim, * w wielkiej litości zgładź nieprawość moją.
  5. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją, * usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci.
  6. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, * usta me będą głosić Twoją chwałę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *