Zwycięzca śmierci

Zwycięzca śmierci

Print Friendly, PDF & Email

tekst: Mioduszewski
melodia: Mioduszewski

  1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,* wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.* Naród niewierny trwoży się, przestrasza,* na cud Jonasza. Alleluja!
  2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,* anioł zstępuje, niewiasty pociesza: * „Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został,* Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!
  3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,* gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale.* Ojcu swojemu już uczynił zadość,* nam niesie radość. Alleluja!
  4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,* utwierdza w wierze, aby nie wątpili.* Obcuje z nimi, daje nauk wiele * o swym Kościele. Alleluja!
  5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,* samym się tylko ukazuje wiernym.* Nieśmiertelności przedstawia znamiona * wśród uczniów grona. Alleluja!
  6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone * i śmierć haniebna są już nagrodzone.* Za poniżenia został wywyższony * nad wszystkie trony. Alleluja!
  7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele,* oto zabity Bóg twój żyje w ciele.* Śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”,* jak Dawid śpiewa. Alleluja!
  8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,* wina pierwszego rodzica zgładzona,* niebios zamkniętych jest otwarta brama * synom Adama. Alleluja!
  9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,* Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,* z dala mijając nieszczęść naszych groby,* miejsca, osoby. Alleluja!
  10. Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie,* daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie * i niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my * zmartwychwstaniemy. Alleluja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *